de weg naar je bestemming

Hunkeren naar de morgen.

Zoals wachters op de muren van een stad vroeger konden hunkeren naar de morgen, zo kunnen wij in on...

lees meer...

Hoe stellen we ons op

tegenover alle huidige en nog komende ontwikkelingen in de wereld om ons heen? Hoe kunnen we sterk s...

lees meer...

Er komt een grote ommekeer.

We gaan een prachtige tijd tegemoet. Nog niet de eeuwigheid. Gods plan met Jezus en met ons heeft ee...

lees meer...

Home

KOMMM! 

Wandelen met God, op weg naar je
bestemming en de voleinding van alle
dingen, Jezus tegemoet, vol hoop,
ontdekkend, bemoedigd, geïnspireerd!
Dat is wat we willen!

Jezus zegt: Kom!
En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
                                      (Op. 22:17) 

KOMMM!

gaat met je mee! Om samen Gods hart
te leren kennen en zijn (Ant)Woord. En
om meer deel te krijgen aan echt leven,
meer van God en het zicht op zijn weg,
toekomst en bestemming voor ons.

Laat je het gratis Kommm!-nieuws
per e-mail toesturen, dat je via één klik
verbindt met wat je zien wilt.


Naar het WOORD van deze week: Klik hier ... 

Naar de YouTube-Bijbelleescursus: Klik hier ...  Informatie: Klik hier ... 
 


   Is er leven                       Komt de christen        Hoe weet je zeker
             na de dood?           voor Gods troon?      dat je zult opstaan
                                                                                  uit de doden?

Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  
Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  
Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  

Sterven... en dan?
• Wat gebeurt er bij het
   sterven?
• Over je geest.
• Over hemel, dodenrijk, 
   paradijs.
• Waar ga je heen?
• Is daarover zekerheid
   te krijgen?
• En je lichaam dan?
 

 

Op weg naar de troon!  
• Wie en hoe je bent na je
   opstanding.
• Hoe je lichaam zal zijn.
• Jezus zien.
• Kom je voor zijn troon?
• Zo ja, wat gebeurt daar
   met je?
• Kun je dan nog verloren
   gaan?
• Hij zal je 'loon' geven.
   Wat is dat? En waarom?
• Je toekomst daarna.

Je opstanding is zeker!
• Voor wie is die bestemd?
• Gods garanties daarvoor.
• Hoe dit zal plaatsvinden.
• Hoe belangrijk God je
   lichaam vindt.
• Als compleet mens met
   een nieuw lichaam in de
   eeuwigheid.
• Heel de Bijbel spreekt
   over opstanding.

 


PowerPoint-presentatie, lezing, bijbelstudie, preek? Klik hier ... .
                                                  Vrijblijvend contact? Klik hier ...


Blijf op de hoogte 
via de wekelijkse mail-service van Kommm!: met één klik naar 'Uit Gods hart' van die week en ander nieuws.
Voor info en/of aanmelding: Klik hier... 
 Voor BIJBELKRINGEN EN HUISGROEPEN

Kringbladen 'Op weg naar je bestemming'

ter bespreking van de onderwerpen uit het boek
Komt de christen voor Gods troon?

• Inzicht gevend en praktisch. De Bijbel staat centraal.
• Vanaf het sterven t/m je eeuwige toekomst.
• Het verband met je leven van vandaag. 
• Gratis uit te printen.
Ook voor persoonlijk gebruik!                  Meer info ...

 Billy Graham:Het tegenwoordig in de kerk meest genegeerde onderwijs betreft de terugkomst van Jezus Christus.’
                        (Volgens Robert Jeffress van de First Baptist Church in Dallas, U.S.A.).
 


 

Meer over: 
JE BESTEMMING:   Zie ook 'Je bestemming' bovenaan in het menu.

♦ 'Komt de christen voor Gods troon?' - Boek.
♦ 'Op weg naar je bestemming' - Kringbladen.
Sterven, opstanding en eeuwigheid - Artikelen -
                                                           geplaatst in bladen.

♦ 'Op weg naar de troon' - Kort arikel
♦ 'Feest!' - Kort artikel
♦ 'Bestemd voor de eeuwigheid' - Kort artikel.

 BIJBELCURSUSSEN waarmee je verder komt: 

►    Bijbelleescursus op YouTube.
                                      Klik hier ...
       Deze cursus kun je individueel volgen op
       op YouTube. Met aanwijzingen in de 1e
       les.

►    Ken je Bijbel

►    Ontdek je eigen Bijbel

►    Gegrond op de Rots 

       DE LAATSTE DRIE CURSUSSEN ZIJN
       MOMENTEEL NIET BESCHIKBAAR

Meer informatie:
Klik hier ... .

 

Verhelderende artikelen:

Verlossing uit oordeel, dood
en dodenrijk

Na de dood - ongedachte
perspectieven 

De sleutels van dood en dodenrijk
veroverd 

 

3 artikelen, geplaatst in Charisma
Magazine                  Klik hier ... 

Artikel, geplaatst in Uitdaging -
chr. nieuwskrant        Klik hier ...

Artikel, geplaatst op deze
website                    Klik hier ... 


Hoe groot zijt Gij - Opwekking 407

 

 Zet het geluid aan!                                     Klik op (Ondertiteling en) Volledig Scherm.
                                                                     Klik eventuele reclame weg
.
  
  


Quote:    Met elkaar omgaan vanuit Gods hart, loont!
                                   (Lees: 'Hoe je Gods hart raakt').


 
Zet deze pagina
bij je Favorieten of Bladwijzers of maak
op je bureaublad een snelkoppeling naar deze website!